கத்தார் செய்திகள்

2,34,000 பயனாளிகளுக்கு உணவு வழங்கும் கத்தார் ரெட் கிரசண்ட் சொசைட்டி

QRCS ரமலானின் போது 18 நாடுகளில் 2,34,000 பயனாளிகளுக்கு உணவு வழங்குகிறது.

புனித ரமலான் 1445 ஹிஜ்ரி மாதத்தின் தொடக்கத்தில் இருந்து, கத்தார் ரெட் கிரசண்ட் சொசைட்டி (QRCS) 18 நாடுகளில் ரமலான் இப்தார் திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது, பல்வேறு நாடுகளில் 234,000 பயனாளிகளுக்கு உணவுப் பொட்டலங்கள் விநியோகிக்கப்படுகின்றன.

கத்தார் ரெட் கிரசண்ட் சொசைட்டி(QRCS) பங்களாதேஷ் மற்றும் ஜிபூட்டியிலும் இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துகிறது. QRCS இணையதளம் qrcs.qa வழியாக ரமலான் இப்தார் திட்டங்களுக்கு நன்கொடை வழங்கலாம்.

#tamilgulf

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com