கத்தார் செய்திகள்

Eidiya ATM களில் திரும்பப் பெறும் நடவடிக்கையின் மதிப்பு QR74m ஐத் தாண்டியது

தோஹா, கத்தார்: ஈத் அல் அதா முடிவடைந்ததைத் தொடர்ந்து Eidiya ATM-களில் இருந்து திரும்பப் பெறும் நடவடிக்கைகளின் மதிப்பு QR74m ஐத் தாண்டியது.

கத்தார் மத்திய வங்கி (QCB) ஈத் அல் அதாவை முன்னிட்டு அறிமுகப்படுத்திய Eidiya ATM சேவையை நிறுத்தி வைப்பதாக அறிவித்துள்ளது.

“10 வெவ்வேறு மால்களில் வைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து ATM இயந்திரங்களிலிருந்தும் திரும்பப் பெறும் நடவடிக்கைகளின் மதிப்பு QR74m ஐத் தாண்டியுள்ளது” என்று QCB மேலும் கூறியது.

இந்த Eidiya ATM-கள் QR5, QR10, QR50 மற்றும் QR100 மதிப்புகளை எடுக்க பயனர்களுக்கு அனுமதித்தன.

#tamilgulf

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com