கத்தார் செய்திகள்

ஈத் தினத்தில் குழந்தைகளுக்கு 4,500 பரிசுகளை விநியோகித்த அவ்காஃப் அமைச்சகம்

தோஹா: நன்கொடை அமைச்சகம் மற்றும் இஸ்லாமிய விவகாரங்களின் பொது இயக்குநரகம் அதன் ‘ஜாய் ஆஃப் ஈத்’ திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக குழந்தைகளுக்கு 4,500 பரிசுகளை வழங்கியுள்ளது. குடும்பம் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான வக்ஃப் நிதியின் ஆதரவுடன் நாடு முழுவதும் உள்ள 30 ஈத் தொழுகை மைதானங்களில் பரிசுகள் விநியோகிக்கப்பட்டன.

நன்கொடைகள் பொது இயக்குநரகத்தின் இயக்குநர் ஜெனரல் கூறுகையில், நன்கொடைகள் சமூக கூட்டாண்மையின் ஒரு வடிவமாக இருப்பதால், குழந்தைகள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கு மகிழ்ச்சியைக் கொண்டு வருவதற்கான இயக்குநரகத்தின் அர்ப்பணிப்பை இந்தத் திட்டம் பிரதிபலிக்கிறது என்றார்.

குடும்ப உறவுகளை வலுப்படுத்தவும், குழந்தை வளர்ப்புக்கான ஆரோக்கியமான சூழலை உருவாக்கவும், பயனுள்ள திட்டங்களை ஆதரிப்பதற்காகவும், இளைய தலைமுறையினருக்கு மதிப்புகள் மற்றும் நெறிமுறைகளை ஊட்டவும் குடும்பம் மற்றும் குழந்தைப் பருவத்திற்கான வக்ஃப் நிதி நிறுவப்பட்டது.

எண்டோவ்மென்ட்களின் பொது இயக்குநரகம், அங்கீகரிக்கப்பட்ட வழிகள் மற்றும் வழிமுறைகள் மூலம், அறக்கட்டளை நிதிகளுக்குத் தொண்டு பங்களிப்புகளைச் செய்ய ஆர்வமுள்ளவர்களை ஊக்குவித்தது.

#tamilgulf

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com