கத்தார் செய்திகள்

உலக கை சுகாதார தினத்தை முன்னிட்டு MoPH விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தை தொடங்கியது!

தோஹா, கத்தார்: பொது சுகாதார அமைச்சகம் (MOPH), அதன் கூட்டாளர்களுடன் இணைந்து, மே 5 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை வரும் உலக கை சுகாதார தினத்தை நினைவுகூரும் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தை “கை பற்றிய அறிவை பகிர்ந்து கொள்வது ஏன்” என்ற தலைப்பில் தொடங்கியது. சுகாதாரம் இன்னும் முக்கியமானது, ஏனெனில் இது ஆரோக்கியத்தில் தீங்கு விளைவிக்கும் கிருமிகள் பரவுவதைத் தடுக்க உதவுகிறது.

சமூக ஊடகங்கள் மூலமாகவும், மே 5 மற்றும் 6 ம் தேதிகளில் நடத்தப்பட்ட பல விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள் மூலமாகவும் அரசு, அரை அரசு மற்றும் தனியார் சுகாதார நிலையங்களுக்கு வருபவர்களுக்கு கை சுகாதாரத்தின் முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புணர்வை தீவிரப்படுத்துவதை இந்த பிரச்சாரம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

2024 விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தின் மையக் கருப்பொருள், கை சுகாதாரம் உட்பட, தொற்று தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு (IPC) குறித்த புதுமையான மற்றும் தாக்கம் நிறைந்த பயிற்சி மற்றும் கல்வி மூலம் சுகாதாரப் பணியாளர்களுக்கு அறிவு மற்றும் திறனை வளர்ப்பதை எடுத்து காட்டுகிறது.

உலக கை சுகாதார தினத்தின் ஒரு பகுதியாக, MOPH தொற்று கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்புக் குழு, மே 5, ஞாயிற்றுக்கிழமை, அனைத்து சுகாதாரப் பணியாளர்களுக்கும் கை சுகாதாரத்தின் முக்கியத்துவம் குறித்த பயிற்சிப் பட்டறையை இட்கான் கிளினிக்கல் சிமுலேஷன் மற்றும் இன்னோவேஷன் மையத்தில் நடத்தியது.

#tamilgulf

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com