அமீரக செய்திகள்

முக்கிய சாலை இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு பகுதி மூடப்படும்

AD மொபிலிட்டியின் படி, அபுதாபியில் உள்ள ஒரு முக்கிய சாலை, ஜூன் 8, சனிக்கிழமை தொடங்கி இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு பகுதி மூடப்படும்.

ஷேக் ரஷீத் பின் சயீத் தெருவை மூடுவது சனிக்கிழமை நள்ளிரவு 12 மணி முதல் ஜூன் 10 திங்கள் காலை 5 மணி வரை நீடிக்கும்.

இரு திசைகளிலும் சந்திப்பு மற்றும் இரண்டு இடது பாதைகள் மூடப்படும். சிவப்பு நிறத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பாதைகள் மூடப்படும், அதே சமயம் பச்சை நிறத்தில் உள்ள பாதைகள் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கும்.

கீழே உள்ள வரைபடத்தைச் சரிபார்க்கவும்:

Gulf News Tamil
அரசாங்கம் வெள்ளிக்கிழமை சமூக ஊடக தளமான X-ல் சாலை மூடலை அறிவித்தது.

#tamilgulf

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com