ஓமன் செய்திகள்

நான்காவது கத்தார் பொருளாதார மன்றத்தில் ஓமன் பங்கேற்பு

தோஹாவில் 2024 மே 14 முதல் 16 வரையிலான காலகட்டத்தில், “உலக மறு உருவாக்கம்: நிச்சயமற்ற ஆண்டை வழிநடத்துதல்” என்ற கருப்பொருளின் கீழ் நடைபெற்று வரும் நான்காவது கத்தார் பொருளாதார மன்றத்தில் நிதி அமைச்சகத்தால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படும் ஓமன் சுல்தானேட் பங்கேற்றார்.

மன்றத்தில் பங்கேற்கும் ஓமன் சுல்தானட் குழுவுக்கு நிதி அமைச்சர் சுல்தான் சலீம் அல் ஹப்சி தலைமை தாங்கினார்.

50க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் இருந்து பல தலைவர்கள், வல்லுநர்கள், முடிவெடுப்பவர்கள் மற்றும் பொருளாதார வல்லுநர்கள் பங்கேற்றனர், இது கத்தார் அரசின் எமிர் ஷேக் தமீம் பின் ஹமத் அல் தானியின் ஆதரவின் கீழ் நடைபெறுகிறது.

இந்த நிகழ்வு தற்போதைய பொருளாதார சிக்கல்களின் வரிசையை நிவர்த்தி செய்கிறது, ஒத்துழைப்பின் வழிகளை ஆராய்கிறது, அறிவு மற்றும் அனுபவங்களைப் பரிமாறிக்கொள்கிறது.

புவிசார் அரசியல் மற்றும் வர்த்தக பாதிப்புகள், முதலீட்டு ஓட்டங்களை மாற்றுதல், விநியோகச் சங்கிலிகளை மீட்டமைத்தல், மற்றும் உலகப் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான வணிக மற்றும் முதலீட்டுத் தலைவர்களின் எதிர்பார்ப்புகள், தூய்மையான ஆற்றலுக்கு மாறுதல் மற்றும் திரவமாக்கப்பட்ட இயற்கை எரிவாயுவின் எதிர்காலம் போன்ற பல தலைப்புகளையும் இந்த மன்றம் விவாதிக்கிறது.

#tamilgulf

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com