சவுதி செய்திகள்

சூடான் மற்றும் ஏமனில் உணவு உதவிகளை வழங்கும் KSrelief!

ரியாத்
சவுதி அரேபியாவின் உதவி நிறுவனமான KSrelief, ஏமனின் ஷப்வா கவர்னரேட்டில் உள்ள குடும்பங்களுக்கு 6,000 அட்டைப் பேரிச்சம்பழங்களை விநியோகித்துள்ளது, இதன் மூலம் 36,000 நபர்கள் பயனடைந்துள்ளனர்.

இது இந்த ஆண்டு ஏமனுக்கான பேரிச்சம்பழ விநியோகத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக வருகிறது.

சூடானின் ஒயிட் நைல் மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மற்றும் இடம்பெயர்ந்த குடும்பங்களுக்கு 790 உணவுப் பொட்டலங்களை KSrelief வழங்கியது, இந்த உதவி மூலம் 4,910 தனிநபர்கள் பயனடைந்தனர்.

#tamilgulf

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com