ஓமன் செய்திகள்

சுகாதார சேவைகளுக்கான அணுகலை மேம்படுத்துவது பற்றி சுகாதார அமைச்சர், ஆளுநர்கள் விவாதம்

மஸ்கட் : பொது நலனுக்கான சிறந்த வழிகள் குறித்தும் ஒத்துழைப்பு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு குறித்தும் விவாதிக்க சுகாதார அமைச்சர் டாக்டர் ஹிலால் அலி அல் சப்தி மற்றும் ஓமன் சுற்றுப்புற ஆளுநர்கள் இன்று ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தினர். இரு தரப்பும் முயற்சிகளை ஒருங்கிணைத்து, சர்வதேச தரத்திற்கு ஏற்ப, சுகாதார சேவைகள் உள்ளிட்ட அடிப்படைத் தேவைகளுக்கான உள்ளூர் சமூகங்களின் அணுகலை எளிதாக்கும் வழிகளைக் கருத்தில் கொண்டது.

பல்வேறு கவர்னரேட்டுகளில் சுகாதாரத் துறையை மேம்படுத்துவதற்கும், கவர்னரேட்டுகளுக்கு இடையே ஒருங்கிணைப்பை மேம்படுத்துவதற்கும், சுகாதாரத் துறையில் நிலையான வளர்ச்சியை அடைவதற்கான ஆய்வு வாய்ப்புகள் மற்றும் கிடைக்கக் கூடிய வளங்களை மேம்படுத்துவதற்கும் அமைச்சின் முயற்சிகள் குறித்தும் கூட்டத்தில் தொடுக்கப்பட்டது.

கூட்டத்தில் இரண்டு அமர்வுகள் இடம் பெற்றன. “எதிர்கால அபிலாஷைகள் மற்றும் வாய்ப்புகள்” என்ற தலைப்பிலான முதல் அமர்வின் போது, ​​சுகாதார அமைச்சர் அமைச்சின் மூலோபாய அணுகுமுறைகள் குறித்து விரிவுரையை வழங்கினார்.

“நிலையான சுகாதார மேம்பாடு, முதலீடு மற்றும் கூட்டாண்மை” என்ற கருப் பொருளில் நடைபெற்ற இரண்டாவது அமர்வில், சுகாதார அமைச்சின் மூன்று அதிகாரிகளின் விளக்கக் காட்சிகள் இடம் பெற்றன.

#tamilgulf

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com