அமீரக செய்திகள்

ஈத் அல்-அதா விடுமுறையை அறிவித்த துபாய் அரசு

ஹிஜ்ரி 1445ம் ஆண்டுக்கான ஈத் அல் அதா விடுமுறை குறித்து “துபாய் அரசு மனித வளத்துறை” சுற்றறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. துபாய் அரசாங்கத்தின் அதிகாரிகள், துறைகள் மற்றும் நிறுவனங்களில் ஜூன் 18, 2024 முதல் பணி இடைநிறுத்தப்படும். அதிகாரப்பூர்வ வேலை நாள் ஜூன் 19, 2024 புதன்கிழமை அன்று தொடங்கும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

ஷிப்டுகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் அல்லது பொது சேவை அல்லது பொது சேவை வசதிகளை நிர்வகித்தல் தொடர்பான வேலைகளைக் கொண்ட அதிகாரிகள், துறைகள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு விதிவிலக்குகள் பொருந்தும் என்றும் சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த விடுமுறையின் போது அவர்களின் வசதிகள் சீராக இயங்குவதை உறுதி செய்வதற்காக, இந்த நிறுவனங்கள் இந்த வகை ஊழியர்களுக்கான வேலை நேரத்தை அவர்களின் செயல்பாட்டுத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப நிர்ணயிக்கும்.

#tamilgulf

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com