அமீரக செய்திகள்

ஷார்ஜாவில் ஆர்கானிக் பால் உற்பத்தியை அதிகரிக்க முதல் தொகுதி மாடுகள் வருகை

ஷார்ஜா சர்வதேச விமான நிலையம் சில சிறப்பு விருந்தினர்களை வரவேற்றுள்ளது. ஜூன் 2024-ல் உற்பத்தியைத் தொடங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ள அல் மிலேஹா பால் பண்ணைக்கு மாடுகளின் கூட்டம் வந்துள்ளது.

இது பண்ணைத் திட்டத்தின் மூன்றாம் கட்டத்தை உருவாக்கும், இது மிலேஹாவில் உள்ள பெரிய கோதுமை பண்ணைக்கு அருகில் மாடு வளர்ப்பு மற்றும் கோழி வளர்ப்பு திட்டங்களை அமைத்துள்ளது.

ஷார்ஜா வேளாண்மை மற்றும் விலங்கு உற்பத்தி நிறுவனத்தால் நிர்வகிக்கப்படும் மிலேஹா பால் பண்ணை நுகர்வோருக்கு எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் இயற்கையான பாலை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

ஷார்ஜாவின் ஆட்சியாளரான ஹிஸ் ஹைனஸ் ஷேக் டாக்டர் சுல்தான் பின் முஹம்மது அல் காசிமியின் வழிகாட்டுதலின் கீழ், இந்த திட்டம் சமூகத்திற்கு ஆரோக்கியமான மற்றும் கலப்படமற்ற பால் பொருட்களை வழங்குவதற்கான அர்ப்பணிப்பைக் குறிக்கிறது.

இந்த முன்முயற்சி கரிம மற்றும் இயற்கை உணவு நுகர்வுக்கான உலகளாவிய போக்குகளுடன் ஒத்துப்போகிறது மற்றும் பிராந்தியத்தின் பால் தொழிலில் ஷார்ஜாவை முன்னோடியாக நிலைநிறுத்துகிறது.

Are you looking for Large Canvas Blank Order Now from sandhai. Large and Extra Large canvases get delivered in your doorstep. Cash on Delivery Available.
#tamilgulf

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com