அமீரக செய்திகள்

48,335 ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் பயனாளிகளுக்கு ஓய்வூதியத் தொகைகள் வழங்கப்பட்டது!

அபுதாபி: பொது ஓய்வூதியம் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு ஆணையத்தின் (GPSSA) அறிக்கைப்படி படி, வியாழக்கிழமை 48,335 ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் பயனாளிகளுக்கு 782,578,834.21 திர்ஹம் மதிப்புள்ள ஓய்வூதியத் தொகைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில், இந்த ஜூன் மாதத்தில் 1,766 ஓய்வூதியம் பெறுவோர் மற்றும் பயனாளிகள் அதிகரித்துள்ளனர்.

46,569 ஓய்வூதியம் பெறுவோர் மற்றும் பயனாளிகளுக்கு 704,107,177.30 திர்ஹம்கள் வழங்கப்பட்டதாக ஜூன் 2023 பதிவுகள் காட்டுகின்றன.

இந்தச் செலவுகளில் ஓய்வூதியம் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்புக்கான 1999 ஆம் ஆண்டின் பெடரல் சட்டம் எண். (7) மற்றும் அதன் திருத்தங்களுக்கு உட்பட்ட குடிமக்கள், அத்துடன் நிதி அமைச்சகத்தின் சார்பாக GPSSA மூலம் நிர்வகிக்கப்படும் தகுதியான வாடிக்கையாளர்களுக்கு (ஓய்வூதியம் பெறுவோர் மற்றும் பயனாளிகள்) மற்றும் அவர்கள் உட்பட்ட ஓய்வூதிய சட்டத்தின்படி வழங்கப்படுகிறது.

#tamilgulf

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com