அமீரக செய்திகள்

வரும் ஆண்டுகளில் ஷார்ஜாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி அடையும்- S&P குளோபல் ரேட்டிங்ஸ்

S&P குளோபல் ரேட்டிங்ஸ் படி, ஷார்ஜா அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில் நிலையான GDP வளர்ச்சியைக் காணும், வலுவான தனியார் துறை நடவடிக்கையால் இயக்கப்படும்.

“வலுவான தனியார் துறை செயல்பாடு 2024 முதல் 2027 வரை ஷார்ஜாவில் சராசரியாக 2.8 சதவிகிதம் பொருளாதார வளர்ச்சியை ஆதரிக்கும்” என்று மதிப்பீட்டு நிறுவனம் கூறியது, 2023 ம் ஆண்டில் எமிரேட் உண்மையான GDP வளர்ச்சியை 4.6 சதவிகிதம் கண்டது.

உற்பத்தி, கட்டுமானம், போக்குவரத்து மற்றும் வர்த்தகத் துறைகள் 2024 மற்றும் 2027 க்கு இடையில் முன்னணி வளர்ச்சி இயக்கிகளாக இருக்கும். 2024, 2025, 2026 மற்றும் 2027 ம் ஆண்டுகளில் முறையே 2.5 சதவீதம், 2.7 சதவீதம், 3.0 சதவீதம் மற்றும் 3.0 சதவீதம் வளர்ச்சியை ஏஜென்சி கணித்துள்ளது.

வரும் ஆண்டுகளில், உற்பத்தி, கட்டுமானம், போக்குவரத்து, வர்த்தகம் ஆகிய துறைகளின் செயல்பாடுகளால் வளர்ச்சி ஆதரிக்கப்படும். கூடுதலாக, எமிரேட்டில் ரியல் எஸ்டேட்டுக்கான தொடர்ச்சியான தேவை அதன் மேக்ரோ பொருளாதார வளர்ச்சியை ஆதரிக்கும்.

ஷார்ஜாவின் தனிநபர் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியானது உலகளாவிய சூழலில் மிதமானதாக உள்ளது, மேலும் இது 2020ல் $19,000 லிருந்து 2024ல் சுமார் $22,000 ஆக வலுவடையும் என்று கணிக்கிறோம்,” என்று S&P ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்தனர்.

2022 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின்படி, எமிரேட்டின் மக்கள்தொகை 1.8 மில்லியனை எட்டியது, இது 2015 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பில் பதிவுசெய்யப்பட்ட 1.4 மில்லியனிலிருந்து கிட்டத்தட்ட 30 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.

இரண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புகளுக்கு இடையேயான மக்கள் தொகை இறுதியில் பொருளாதாரத்தின் உற்பத்தி திறனை அதிகரிக்கலாம். வலுவான பொருளாதார நடவடிக்கைகளுக்கு ஏற்ப, ஷார்ஜாவின் மொத்த தனிநபர் வருமானம் 2027க்குள் $25,000ஐ எட்டும் என்று S&P கணித்துள்ளது.

#tamilgulf

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com