அமீரக செய்திகள்

ஷார்ஜா ஆட்சியாளர் கல்பாவில் புதிய தொழில்நுட்ப மண்டலத்தை அறிவித்தார்

ஷார்ஜாவில் தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பங்கள் “ஃப்ரீ சோன்” (காம்டெக்) நிறுவப்படுவதாக அறிவித்துள்ளது.

சுப்ரீம் கவுன்சில் உறுப்பினரும் ஷார்ஜாவின் ஆட்சியாளருமான டாக்டர் ஷேக் சுல்தான் பின் முஹம்மது அல் காசிமி, “ஷார்ஜா கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜிஸ் ஃப்ரீ சோன்” என்று பெயரிடப்பட்ட கல்பா நகரில் தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பங்களுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு இலவச மண்டலத்தை தொடங்குவதாக எமிரி ஆணையை வெளியிட்டார்.

மண்டலம் அதன் இலக்குகளை நிறைவேற்றுவதற்கும் அதன் அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கும் தேவையான சட்ட ஆளுமை மற்றும் திறனைக் கொண்டுள்ளது. இது நிதி மற்றும் நிர்வாக சுதந்திரத்தை அனுபவிக்கிறது மற்றும் ஷார்ஜா கம்யூனிகேஷன்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் அத்தாரிட்டிக்கு அறிக்கை செய்கிறது. அதன் குறிப்பிட்ட இடம், எல்லைகள் மற்றும் புவியியல் பகுதி ஆகியவை ஷார்ஜாவின் ஆட்சியாளரால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன.

மண்டலத்தின் பெயரைப் பின்வருமாறு ஆங்கிலத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் ஆணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது: ஷார்ஜா கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜிஸ் “ஃப்ரீ சோன்” (காம்டெக்). ஆணையின் படி, மண்டலம் பின்வருவனவற்றை அடைவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது:

1. தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பங்களில் அமீரகத்தின் நிலையை மேம்படுத்தி அதன் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு பங்களித்தல்.

2. முதலீடுகள், கூட்டாண்மைகள் மற்றும் தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பங்களில் திறமையான நிபுணர்களுக்கான கவர்ச்சிகரமான மையத்தை நிறுவுதல்.

3. இந்தத் துறையில் எமிரேட்டின் உலகளாவிய நிலையை உயர்த்துவதற்கு தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பத் துறையை ஆதரித்து மேம்படுத்துதல்.

4. தொழில்நுட்ப மாற்றம், செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் எதிர்கால தொழில்நுட்பங்களில் முதலீடு செய்வதற்கு உகந்த சூழலை உருவாக்குதல்.

5. உதவி தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள், தகவல் மையங்கள் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு நிறுவனங்களை நிறுவுதல் .

6. அறிவியலில் தேசிய திறமையை வளர்த்து, தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பங்களில் பணிபுரியும் சர்வதேச நிபுணர்களை ஈர்க்கவும் நோக்கமாக உள்ளது.

ஆணையின் கீழ், ஷார்ஜா கம்யூனிகேஷன்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் ஃப்ரீ மண்டலத்தின் தலைவரால் மண்டலம் கண்காணிக்கப்படுகிறது.

#tamilgulf

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com