அமீரக செய்திகள்

அபுதாபியில் திருத்தப்பட்ட வேக வரம்புகள் மற்றும் புதிய நடைபாதை அடையாளங்கள் அமைப்பு

அபுதாபியில் உள்ள பல சாலைகள், சமீபத்தில் மாற்றப்பட்ட வேக வரம்புகளை தெளிவாக எடுத்துரைக்கும் வகையில் புதிய அடையாளங்கள் மற்றும் சிவப்பு நிறத்தில் சாலை அடையாளங்களுடன் தெளிவாகக் குறிக்கப்பட்டுள்ளன.

திருத்தப்பட்ட சாலை வேக வரம்புகளை முன்னிலைப்படுத்தவும், வாகன ஓட்டிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும், அபுதாபி நகர முனிசிபாலிட்டி, நகரின் முக்கிய சாலைகளில் சிவப்பு நிறத்தில் நடைபாதை அடையாளத்தை மேற்கொண்டுள்ளது.

போக்குவரத்து ஓட்டம் மற்றும் அனைத்து சாலை பயனர்களின் பாதுகாப்பையும் மேம்படுத்துவது மற்றும் வெவ்வேறு சாலைகளில் வேக வரம்புகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் குறித்து ஓட்டுநர்களை எச்சரிப்பது இதன் நோக்கமாகும்.

திருத்தப்பட்ட வேக வரம்புகள்
திருத்தப்பட்ட வேக வரம்புகளை சிறப்பித்துக் காட்டும் புதிய நடைபாதையைக் குறிக்கும் சில முக்கிய சாலைகள்:-

அபுதாபி — அல் ஐன் சாலை (E-22), அபுதாபியின் திசையில் உள்ள சாஸ் அல் நக்ல் பகுதியில், மணிக்கு 120 கிமீ முதல் 100 கிமீ வேகம் குறைவதைக் குறிக்கிறது.

ஷேக் முகமது பின் ரஷித் அல் மக்தூம் தெரு (E-22). 311)) பனியாஸ் திசையில் உள்ள ஸ்வீஹான் பாலம் சந்திப்பு மணிக்கு 140 கிமீ முதல் 120 கிமீ வரை வேகம் குறைகிறது.

ஷேக் முகமது பின் ரஷித் அல் மக்தூம் தெரு (E-311) பனியாஸ் மயானம், பனியாஸ் திசையில் மணிக்கு 120 கிமீ முதல் 100 கிமீ வேகம் வரை குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஷேக் சயீத் பின் சுல்தான் தெரு (E-10) அபுதாபி நோக்கி ஷேக் சயீத் பாலம், அங்கு வேகம் 120km/hல் இருந்து 100km/h ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஷேக் கலீஃபா பின் சயீத் சாலை (E-12) ஜுபைல் தீவுக்கும் சாதியத்துக்கும் இடையே அபுதாபியை நோக்கி, மணிக்கு 140 கிமீ முதல் 120 கிமீ வேகம் குறைவதைக் குறிக்கிறது.

அபுதாபியை நோக்கி ஷேக் கலீஃபா பின் சயீத் சாலை (E-12) சாதியத் தீவு, 120km/hல் இருந்து 100km/h ஆக வேகம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

#tamilgulf

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com