அமீரக செய்திகள்

2025 முதல் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு கட்டாய மருத்துவக் காப்பீடு அறிவிப்பு

2025-ம் ஆண்டு முதல் தனியார் துறை ஊழியர்கள் மற்றும் வீட்டுப் பணியாளர்கள் கட்டாய மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் காப்பீடு செய்யப்படுவார்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பதிவுசெய்யப்பட்ட தொழிலாளர்களின் குடியிருப்பு அனுமதிகளை வழங்கும்போது அல்லது புதுப்பிக்கும்போது அவர்களின் சுகாதாரப் பாதுகாப்புக்கு முதலாளிகள் பணம் செலுத்த வேண்டும்.

இந்த முடிவு ஜனவரி 1, 2025 முதல் அமல்படுத்தப்படும். ஏற்கனவே பாதுகாப்பு இல்லாத தனியார் துறை ஊழியர்கள் மற்றும் வீட்டுப் பணியாளர்களுக்கான திட்டத்திற்கு ஐக்கிய அரபு எமிரேட் அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்ததையடுத்து இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியது. வீட்டுப் பணியாளர்களின் முதலாளிகள் அவர்களின் கவரேஜுக்கான செலவைக் கட்ட வேண்டும்.

தற்போது, ​​அபுதாபி மற்றும் துபாயில் முதலாளிகள் தங்கள் ஊழியர்களுக்கு உடல்நலக் காப்பீடு பெறுவதைக் கட்டாயமாக்கும் சட்டங்கள் உள்ளன. ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் தலைநகரில், கட்டாயத் திட்டம் ஊழியர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களை உள்ளடக்கியது.

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் முழுவதும் உள்ள புதிய திட்டம், நாட்டின் குறிப்பிடத்தக்க தனியார் துறை பணியாளர்கள் தரமான சுகாதார சேவையை அணுகுவதை உறுதி செய்யும். மனித வளங்கள் மற்றும் குடியேற்ற அமைச்சகம் (MoHRE) இத்திட்டத்தை செயல்படுத்த தொடர்புடைய விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்களையும் திட்டங்களையும் வெளியிடும்.

Dive into creativity with Air Dry Clay ! 🎨 Unleash your imagination, no oven needed. Perfect for rainy days or when you’re feeling crafty. Let’s mold something amazing together! 🌈. Order Now from sandhai. Cash on Delivery Available.
#tamilgulf

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com