அமீரக செய்திகள்

துபாயின் செங்குத்து பண்ணையில் பல பயிர் வகைகள் வளர்க்கப்படுகிறது!

துபாயின் செங்குத்து பண்ணையில் இலை கீரைகள், தக்காளி, பேபி உருளைக்கிழங்கு, அரிசி மற்றும் கோதுமை ஆகியவை வளர்க்கப்படும் சில பயிர் வகைகள் ஆகும்.

பாலைவனத்தின் மையத்தில் உள்ள பண்ணை, UAE-ஐ தளமாகக் கொண்ட நிலையான வேளாண்மை மற்றும் உணவு தொழில் நுட்ப தொடக்கமான தூய உணவு தொழில் நுட்பத்தால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தொழிற்சாலை அமைப்பில் புதிய காய்கறிகளை உற்பத்தி செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

செங்குத்து ஹைட்ரோபோனிக் பண்ணை செயற்கை நுண்ணறிவு, சூரிய ஆற்றல், ரோபாட்டிக்ஸ் மற்றும் புதுமை-காப்புரிமை பெற்ற தொழில் நுட்பத்தால் இயக்கப்படுகிறது.

“இந்த அமைப்பு குறிப்பாக பாலைவனத்திற்காக உருவாக்கப்பட்டது, அங்கு நீர் ஆதாரங்கள் மற்றும் ஏராளமான சூரிய ஒளி உடனடியாகக் கிடைக்கும்” என்று தூய உணவு தொழில்நுட்பத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி செபாஸ்டியன் கார்ல்டன் கூறினார்.

#tamilgulf

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com