அமீரக செய்திகள்

துபாயில் இரண்டு புதிய சைக்கிள் ஓட்டும் தடங்கள் திறப்பு

துபாயின் கவானீஜ் மற்றும் முஷ்ரிப் பகுதிகளில் துபாயின் சாலைகள் மற்றும் போக்குவரத்து ஆணையத்தால் (RTA) இரண்டு புதிய சைக்கிள் ஓட்டுதல் தடங்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளன. ஏற்கனவே 32 கிமீ தூரம் வரை உள்ள இரு மாவட்டங்களில் இருக்கும் பாதைகளுடன் இணைக்க இந்த தடங்கள் 7 கி.மீ. விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்த நீட்டிப்பு புனித ரமலான் மாதத்தின் தொடக்கத்துடன் ஒத்துப்போகிறது, இந்த நேரத்தில் குடியிருப்பாளர்கள் மற்றும் பார்வையாளர்கள் சைக்கிள் ஓட்டுதல் உட்பட உடல் செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுகின்றனர். இந்த விரிவாக்கம் குடியிருப்பு சமூகங்களில் சைக்கிள் ஓட்டும் தடங்களின் மொத்த நீளத்தை 39 கி.மீ. ஆக உயர்த்தியுள்ளது.

முதல் சைக்கிள் ஓட்டுதல் பாதை ஷேக் சயீத் பின் ஹம்தான் அல் நஹ்யான் தெருவில் அமைந்துள்ள குரானிக் பூங்காவில் தொடங்கி அல் கவானீஜ் தெருவுடன் குறுக்கிடும் வரை தொடர்கிறது. அல் கவானீஜ் தெருவில் உள்ள பாதசாரிகள் மற்றும் சைக்கிள் ஓட்டுநர்கள் பாலம் வழியாக தெருவைக் கடந்து, தற்போதுள்ள சைக்கிள் ஓட்டுதல் பாதையுடன் இணைகிறது.

இரண்டாவது பாதையானது, முதலை பூங்காவிற்கு அருகிலுள்ள முஷ்ரிப் பூங்காவில் தொடங்கி, ஷேக் சயீத் பின் ஹம்தான் அல் நஹ்யான் தெருவைச் சந்திக்கும் வரை நீண்டுள்ளது. அங்கிருந்து, அல் கவானீஜில் உள்ள சைக்கிள் ஓட்டுதல் பாதையுடன் இணைக்க ஷேக் சயீத் பின் ஹம்தான் அல் நஹ்யான் தெருவில் உள்ள பாதசாரிகள் மற்றும் சைக்கிள் ஓட்டுநர்கள் பாலம் வழியாக அல் கவானீஜ் தெருவை கடக்கும் வரை தெருவில் வடக்கு நோக்கி செல்கிறது.

பின்பற்ற வேண்டிய விதிகள்
அதிகாரத்தின்படி, சைக்கிள் ஓட்டுபவர்கள் நகரம் முழுவதும் உள்ள சமூகங்களில் சவாரி செய்யும் போது பின்வரும் விதிகளுக்கு இணங்க வேண்டும்.

ட்ராக் பயனர்கள் துபாய் முழுவதும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட வேக வரம்புகளுக்கு இணங்க வேண்டும், இது அமெச்சூர் ஸ்போர்ட்ஸ் சைக்கிள் ஓட்டுபவர்களுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட டிராக்குகள் மற்றும் பாதுகாப்பான சாலைகளில் வாகனங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப்படும் டிராக்குகளில் மணிக்கு 30 கி.மீ./மணி வரம்பை பின்பற்ற வேண்டும்.

நகர்ப்புறங்களில் உள்ள பாதசாரிகளுடன் நியமிக்கப்பட்ட அல்லது பகிரப்பட்ட பாதைகளில் சவாரி செய்யும் சைக்கிள் ஓட்டுபவர்கள் 20 கிமீ/மணி வரம்பை பின்பற்ற வேண்டும்.

நகரம் முழுவதும் உள்ள பயிற்சி தடங்களில் சைக்கிள் ஓட்டுபவர்கள் வரம்பற்ற வேகத்தில் சவாரி செய்யலாம்.

#tamilgulf

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com