அமீரக செய்திகள்

தனியார் பள்ளிகளில் உள்ள விதிவிலக்கான எமிராட்டி மாணவர்களுக்கு உதவித் தொகை

துபாயின் தனியார் பள்ளிகளில் உள்ள விதிவிலக்கான எமிராட்டி மாணவர்களுக்கு 400க்கும் மேற்பட்ட உதவித் தொகைகள் வழங்கப்படுகின்றன. அறிவு மற்றும் மனித மேம்பாட்டு ஆணையம் (KHDA) துபாய் சமூக நிகழ்ச்சி நிரல் 33 ன் ஒரு பகுதியாக இந்த முயற்சிக்கு அறிவு நிதி நிறுவனத்துடன் கூட்டு சேர்ந்துள்ளது.

துபாய் சிறப்புமிக்க மாணவர் திட்டம் என்று பெயரிடப்பட்ட இந்த உதவித் தொகையானது, மிகச் சமீபத்திய ஆய்வுகளில் ‘நல்லது அல்லது சிறந்தது’ என மதிப்பிடப்பட்ட பள்ளிகளில் சிறந்து விளங்கும் எமிராட்டி மாணவர்களின் ஆண்டுக் கல்விக் கட்டணத்தில் பாதியை உள்ளடக்கும்.

2024-25 கல்வியாண்டுக்கான விண்ணப்பங்கள் மே 20 முதல் ஜூன் 5 வரை பதிவு செய்யப்படும். எமிராட்டி பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை KHDA இணைய தளம் மூலம் பதிவு செய்யலாம்.

2030 க்குள் மொத்தம் 1800 ஸ்காலர்ஷிப்களை வழங்குவதை இந்த திட்டம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. தற்போது, ​​ஒன்பது பள்ளிகள் இத்திட்டத்தில் பங்கேற்கின்றன.

திட்டத்தின் முதல் ஆண்டில் பங்கேற்கும் பள்ளிகளால் உள்ளடக்கப்பட்ட பாடத் திட்டங்களில் பிரிட்டிஷ் பாடத்திட்டம், சர்வதேச இளங்கலை மற்றும் அமெரிக்க பாடத்திட்டம் ஆகியவை அடங்கும்.

பங்கேற்கும் பள்ளிகள் எதிர்பார்க்கும் உயர் தரத்துடன் கல்வியை வழங்குவதை உறுதி செய்வதற்காக ஒரு குழுவால் திட்டம் நிர்வகிக்கப்படும்.

#tamilgulf

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com