ஓமன் செய்திகள்

ஓமன் என்டோமென்ட் அறக்கட்டளையை நிறுவுவதற்கான ராயல் ஆணை வெளியாகியது!

மஸ்கட்: ஓமன் எண்டோவ்மென்ட் அறக்கட்டளையை நிறுவுதல் மற்றும் அதன் அமைப்பை அறிவிப்பது குறித்த அரச ஆணை எண். 28/2024 ஐ அவரது மாட்சிமை மிக்க சுல்தான் ஹைதம் பின் தாரிக் இன்று வெளியிட்டார்.

கட்டுரை (1) “ஓமன் என்டோவ்மென்ட் அறக்கட்டளை” என்று பெயரிடப்படும் ஒரு பொது அறக்கட்டளை நிறுவப்பட வேண்டும் என்றும் அது நிதி மற்றும் நிர்வாக சுயாட்சியை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றும் அறநிலையத்துறை மற்றும் மத விவகார அமைச்சருக்கு அறிக்கை அளிக்க வேண்டும் என்றும் கூறுகிறது. இந்த ஆணையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள அமைப்பு/பைலாவின் விதிகள் அறக்கட்டளைக்கு பயன்படுத்தப்படும் என்றும் அது கூறுகிறது.

கட்டுரை (2) ஓமன் எண்டோமென்ட் அறக்கட்டளை அதன் தலைமையகம் மஸ்கட் கவர்னரேட்டில் இருக்கும் என்று கூறுகிறது. அறக்கட்டளை அதன் இயக்குநர்கள் குழுவின் முடிவின் படி மற்ற கவர்னரேட்டுகளில் கிளைகளைக் கொண்டிருக்கலாம்.

கட்டுரை (3) ஓமன் எண்டோமென்ட் அறக்கட்டளையின் இயக்குநர்கள் குழுவின் தலைவர், இந்த ஆணையின் விதிகள் மற்றும் இணைக்கப்பட்ட அமைப்பின் விதிகளை செயல்படுத்த தேவையான ஒழுங்குமுறைகள் மற்றும் முடிவுகளை வெளியிட வேண்டும் என்று கூறுகிறது.

கட்டுரை (4) இந்த ஆணை மற்றும் இணைக்கப்பட்ட அமைப்புக்கு முரணான அல்லது அவற்றின் விதிகளுக்கு முரணான அனைத்தையும் ரத்து செய்கிறது.

கட்டுரை (5) இந்த ஆணை அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டு, வெளியிடப்பட்ட தேதியில் அமல்படுத்தப்படும் என்று கூறுகிறது.

#tamilgulf

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com