ஓமன் செய்திகள்

ஹிஜிரியை முன்னிட்டு மூன்று நாள் விடுமுறை அறிவித்த ஓமன்

ஹிஜிரியை (இஸ்லாமிய புத்தாண்டு) கொண்டாட ஓமன் சுல்தான் அரசு பொது விடுமுறை மற்றும் மூன்று நாள் வார விடுமுறையை பொதுத் துறைக்கு அறிவித்துள்ளது.

ஓமன் செய்தி நிறுவனத்தின் அறிக்கையின்படி, புதிய இஸ்லாமிய நாட்காட்டி ஆண்டின் தொடக்கத்தைக் குறிக்கும் வகையில் நாட்டில் பொது மற்றும் தனியார் துறைகளுக்கு ஜூலை 7 ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

“ஜூலை 7, 2024 ஞாயிற்றுக்கிழமை, புனித நபிகள் நாயகத்தின் ஹிஜ்ரா ஆண்டுவிழா மற்றும் புதிய ஹிஜ்ரி ஆண்டு 1446 ஹிஜ்ரியின் வருகையை முன்னிட்டு பொது மற்றும் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கான அதிகாரப்பூர்வ விடுமுறையாகும்.”

பணியாளர்கள் வார இறுதியில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள். விடுமுறை ஞாயிற்றுக்கிழமை அனுசரிக்கப்படும், வெள்ளி மற்றும் சனிக்கிழமைகள் வழக்கமான வார இறுதியாக செயல்படும், இதன் விளைவாக பலருக்கு 3 நாள் இடைவெளி கிடைக்கும்..

எனவே, தொழிலாளர்களுக்கு ஜூலை 5 வெள்ளிக்கிழமை முதல் ஜூலை 7 ஞாயிற்றுக்கிழமை வரை நீட்டிக்கப்பட்ட விடுமுறை கிடைக்கும் மற்றும் ஜூலை 8 திங்கள் அன்று வேலைக்குத் திரும்புவார்கள்.

ஒரு தனி பதிவில், நாட்டின் தொழிலாளர் அமைச்சகம், முதலாளிகள் குறிப்பிட்ட விடுமுறையில் வேலை செய்யும்படி ஊழியர்களைக் கேட்கலாம், இருப்பினும், விடுமுறையில் வேலை செய்ததற்காக அவர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்குகிறார்கள்.

முஸ்லிம்கள் முஹர்ரம் மாதத்தின் முதல் நாளை ஒரு புதிய இஸ்லாமிய ஆண்டின் தொடக்கமாக அனுசரிக்கிறார்கள்.

#tamilgulf

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com