அமீரக செய்திகள்

தங்கம் விலை வரலாறு காணாத உயர்வு

தங்கத்தின் விலைகள் வெள்ளியன்று வரலாற்று உச்சத்தை எட்டியது. துபாயில், மதிய நேரத்தில் ஒரு கிராமுக்கு 24K Dh288.75 என வர்த்தகம் செய்யப்பட்டது. மற்ற வகைகளான 22K, 21K மற்றும் 18K ஆகியவை முறையே Dh267.25, Dh258.75 மற்றும் Dh221.75 க்கு வர்த்தகம் செய்யப்பட்டது.

ஸ்பாட் தங்கம் காலையில் 0.5 சதவீதம் உயர்ந்து அவுன்ஸ் ஒன்றுக்கு 2,384.34 டாலராக இருந்தது. முந்தைய அமர்வில் வெள்ளியின் மதிப்பு 2,395.29 ஆக உயர்ந்தது, அதே நேரத்தில் அமெரிக்க தங்க எதிர்காலம் 1.2 சதவீதம் அதிகரித்து $2,401.80 ஆக இருந்தது.

ஸ்பாட் சில்வர் அவுன்ஸ் ஒன்றுக்கு 1 சதவீதம் உயர்ந்து $28.75 ஆக இருந்தது, இது பிப்ரவரி 2021 க்குப் பிறகு அதன் அதிகபட்ச அளவை எட்டியது.

பிளாட்டினம் 0.7 சதவீதம் உயர்ந்து 986.65 டாலராகவும், பல்லேடியம் 0.1 சதவீதம் உயர்ந்து 1,049.83 டாலராகவும் வர்த்தகம் செய்யப்பட்டது.

#tamilgulf

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com