அமீரக செய்திகள்

ஈத் அல் பித்ர் விடுமுறையில் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கான கார் வாடகைகள் முழுமையாக முன்பதிவு

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் உள்ள கார் வாடகை நிறுவனங்கள் நீண்ட ஈத் விடுமுறைக்கான முன் பதிவுகளில் முன்னோடியில்லாத அதிகரிப்பை அனுபவித்து வருகின்றன. பல நிறுவனங்கள் தங்கள் முழு வாகனங்களும் அடுத்த வாரம் வரை முழுமையாக முன்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளன. அதிக தேவை சில நிறுவனங்களை உயர் விலை நிர்ணயம் செய்ய தூண்டியது.

வாடகை கார் நிறுவனங்கள் முன்பதிவு செய்வதில் மூழ்கியதால், பல வாடிக்கையாளர்கள் கிடைக்கக்கூடிய வாகனங்களைத் தேடி அலைகின்றனர். தேவை அதிகரிப்பு எதிர்பார்ப்புகளையும் மிஞ்சியுள்ளது, வாடகை நிறுவனங்களைப் பிடிக்காமல், கிடைக்கக்கூடிய கார்களின் பற்றாக்குறையை ஏற்படுத்துகிறது.

முன்பதிவுகளின் அதிகரிப்பு வாடகை விலைகளில் கூர்மையான அதிகரிப்புக்கு வழிவகுத்தது, சில நிறுவனங்கள் சாதாரண கால கட்டங்களுடன் ஒப்பிடும்போது கிட்டத்தட்ட 20 சதவிகிதம் கட்டணங்கள் உயர்ந்துள்ளதாக தெரிவித்தன.

#tamilgulf

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com