ஓமன் செய்திகள்

ஓமன் முழுவதும் மோசமான கிடைமட்டத் தெரிவுநிலை குறித்து CAA எச்சரிக்கை

மேற்பரப்பு காற்றின் செயல்பாடு தூசி புயல்களை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, மேலும் பாலைவனம் மற்றும் திறந்த பகுதிகளில் வெப்பநிலை அதிகரிப்பதோடு கிடைமட்டத் தெரிவுநிலை குறையும் என்று சிவில் விமானப் போக்குவரத்து ஆணையம் (CAA) தெரிவித்துள்ளது.

தெற்கு அல் ஷர்கியா, அல் வுஸ்டா மற்றும் தோஃபர் கவர்னரேட்டுகளின் பெரிய பகுதிகளில் தென்மேற்கு காற்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சில வானிலை நிலையங்கள் தும்ரைட் நிலையத்தில் 31 நாட்கள் வரையிலும், அல் துக்ம் நிலையத்தில் 28 நாட்கள் வரையிலும், அல் ஜாசிர் நிலையத்தில் 23 நாட்கள் வரையிலும் காற்றின் வேகம் பதிவாகியுள்ளது.

சிவில் விமானப் போக்குவரத்து ஆணையம் மேலும் கூறுகையில், “தயவுசெய்து நேரடியாக சூரிய ஒளியில் குறிப்பாக மதிய நேரத்தில் வெளிப்படுவதைத் தவிர்க்கவும்” என்று கூறியது.

#tamilgulf

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com